Tips voor communiceren met ouders

Je voelt je al druk en dan moet je ouders ook nog informeren over wat er speelt in de klas en de ontwikkeling van hun kind(eren). Hoe dan?

Je hebt misschien wel gemerkt dat ik fan ben van het gebruiken van sociale media om je boodschap te verspreiden. Maar lang niet alle informatie is geschikt om te verspreiden via sociale media. De leerontwikkeling van kinderen en de gang van zaken in de klas zijn zaken die je niet deelt op sociale media, maar die wel gecommuniceerd moeten worden. Dit soort dingen communiceer je beter op een directere manier en alleen aan degenen die er belang bij hebben.

Ouders

Ouders zijn tegenwoordig een stuk mondiger dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Het internet maakt hen “wijs” en welke mening je ook hebt, je vindt er altijd wel medestanders voor… De tijd dat de school een informatie-zendend instituut was is voorbij. Van het informeren van ouders kun je, voordat je er erg in hebt, een dagtaak maken. De vraag is dan ook hoe je hier een werkbare nieuwe weg in kunt vinden.

Wat wil je bereiken?

Ouders zijn steeds minder vaak aanwezig op het schoolplein en lijken minder betrokken bij de school; aan de andere kant zie je dat ouders steeds meer druk op maximaal presteren leggen. Bedenk van te voren wat je wilt bereiken door middel van communicatie. Wil je ouders informeren, heb je hun hulp nodig, nodig je ze uit voor een gesprek? 

Wat je ook niet mag vergeten als je een plan voor het communiceren met ouders maakt, is dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen.

Wat willen ouders horen?

Uit onderzoek dat ik laatst met mijn MR collega’s deed als startpunt voor een communicatie verbeterplan, blijkt dat ouders vooral geïnteresseerd zijn in hoe hun kind zich ontwikkelt èn waar aan wordt gewerkt in de klas.

Ouders hebben doorgaans geen idee wat de leerdoelen van een bepaald leerjaar zijn. Een groot deel van de oudervragen worden weggenomen als je op de website van school een pagina wijdt aan de doelen per leerjaar. Omschrijf kort wat een kind moet kunnen aan het einde van een leerjaar. Ouders kunnen dan zelf nagaan of hun kind dat ook daadwerkelijk al kan.

Begin je in een leerjaar met het aanleren van iets heel nieuws, breuken bijvoorbeeld, laat ouders dit dan weten. 

Over het algemeen is het eenvoudiger om de leerdoelen te delen dan de leerontwikkelingen op kindniveau. Zorg dan ook dat deze basis informatie gecommuniceerd wordt.

Beantwoord vragen als:

 • wat gaan we leren dit jaar;
 • welke methoden gebruiken we hiervoor;
 • wanneer zijn de toetsmomenten
 • wat zijn de criteria
  • (e.g. voor de kerstvakantie leren de kinderen dit, daarna werken we naar het einddoel);
 • kun je thuis iets doen?

Wat voor jou als leerkracht misschien heel logisch is, is dat waarschijnlijk niet voor ouders. Gebruik daarom geen jargon en maak je teksten niet te lang: houdt het eenvoudig.

Ouders willen alles weten

Ouders willen natuurlijk alles weten over de ontwikkeling van hun kind(eren). In dit digitale tijdperk is moeilijk te begrijpen dat een rapport maar 2/3 keer per jaar mee naar huis gaat. Meer rapporten schrijven in een schooljaar is natuurlijk gekkenwerk, toch hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn om vaker informatie over de ontwikkeling van leerlingen te delen.

Veel leerlingvolgsystemen hebben ook een zogenaamd ouderportal. Hiermee kunnen ouders inzicht krijgen in de gegevens die school bijhoudt over hun kind(eren).

In het leerlingvolgsysteem houd je al regelmatig bij hoe een leerling zich ontwikkeld. Als je deze informatie 1 op 1 kunt delen, dan kost het je geen extra tijd. Bovendien kom je de ouders tegemoet in hun wens om de ontwikkeling van hun kind(eren) te volgen. In het ergste geval vergt het een beetje anders denken/schrijven om de informatie deelbaar te maken.

Als je 1 op 1 informatie uit een leerlingvolgsysteem deelt, moet je wel wel rekening houden met een aantal dingen:

 • ook hierin gebruik je geen jargon;
 • de informatie die je aan een kind koppelt, heeft echt alleen betrekking op dat kind;
 • eventuele groepsobservaties zijn geanonimiseerd zijn (initialen zijn eenvoudig te achterhalen, geef kinderen desnoods een nummer);
 • elk kinddossier wordt regelmatig bijwerkt.

Zonder ouderportal

Als het openstellen van het leerlingvolgsysteem voor jou geen optie is, kun je op zoek naar werkbare alternatieven. Je zou kunnen beginnen met inventariseren welke ouders er behoefte hebben aan een frequentere updates. Is het haalbaar om bijvoorbeeld elke week een update over 3 leerlingen te sturen aan de betreffende ouders?

Maak het vooral niet te ingewikkeld: een paar regels per kind is voldoende. Vermeld de stand van zaken, geef aan wat goed gaat en of er reden is tot zorg. Nodig de ouders uit voor een gesprek als je dit nodig acht.

Communiceren met ouders

In het kort komt het er op neer dat je 

 • goed moet weten wat je wilt communiceren;
 • geen jargon gebruikt;
 • zoveel mogelijk vragen van te voren wegneemt;
 • de ontwikkeling van de leerlingen regelmatig deelt,
 • het niet te ingewikkeld maakt voor jezelf.

Wil je meer weten of kun je wel wat hulp gebruiken met het maken van een communicatieplan? Neem dan gerust eens contact met mij op.

Succes!

Gerelateerde berichten

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven
error: Deze tekst kan niet gekopieerd worden